Εκτιμήσεις

H Linos Real Estate συνεργάζεται με πιστοποιημένους εκτιμητές (Expert Valuers), οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών και είναι σε θέση να πιστοποιήσει αξιόπιστα την αξία κάθε είδους ακινήτου.

Ενδεικτικά, παρέχουμε πιστοποιημένες εκτιμήσεις για τους εξής σκοπούς:

  • Εκτίμηση αξίας για αγορά ακινήτου
  • Εκτίμηση αξίας για πώληση ακινήτου
  • Εκτίμηση αξίας για μίσθωση ακινήτου
  • Εκτίμηση αξίας για εκμίσθωση ακινήτου
  • Εκτιμήσεις για νομικούς λόγους.

Για περισσότερες πληροφορίες Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.