Νομική Υποστήριξη

Το ΜΕΣΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ συνεργάζεται με δικηγορικά και συμβολαιογραφικά γραφεία με μεγάλη εμπειρία, εχεμύθεια και αξιοπιστία στον τομέα των ακινήτων και στα θέματα φορολογίας τους.

Νομική Υποστήριξη προς τον Υποψήφιο Αγοραστή:

  • Έλεγχος τίτλων στο οικείο Υποθηκοφυλακείο – Κτηματολογικό Γραφείο, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι το ακίνητο είναι ελεύθερο από βάρη (υποθήκες, προσημειώσεις, κατασχέσεις, διεκδικήσεις κλπ.).
  • Έλεγχος χαρτιών – δικαιολογητικών που προσκομίζει ο πωλητής στο Συμβολαιογράφο.
  • Νομικές συμβουλές σχετικά με την φορολογία των ακινήτων και την απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης για αγορά πρώτης κατοικίας.
  • Δεύτερος νομικός έλεγχος στο οικείο Υποθηκοφυλακείο-Κτηματολογικό Γραφείο την ημέρα υπογραφής του οριστικού συμβολαίου, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι η εικόνα του ακινήτου παραμένει η ίδια.
  • Παράσταση δικηγόρου την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου και έλεγχος του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  • Νομική υποστήριξη σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.

Νομική Υποστήριξη προς τον Πωλητή:

  • Συλλογή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την προετοιμασία πλήρους φακέλου για τη σύνταξη του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.
  • Νομική υποστήριξη του σε όλα τα στάδια της αγοραπωλησίας.
  • Παράσταση δικηγόρου την ημέρα υπογραφής του συμβολαίου και τον έλεγχο του οριστικού συμβολαίου αγοραπωλησίας.